NCA-X875FT

Hạt cát/ Grit No: 40#, 60#
Thành phần: Sillicon carbide
Công dụng: Thích hợp cho việc mài bề mặt thô của các sản phẩm đúc.