NCA J645EN

Hạt cát/ Grit No: 600#

Thành phần: Alumina

Công dụng: Thuộc dòng rất linh hoạt và mềm mỏng, thích hợp cho sản phẩm inox, nhôm đồng chi tiết nhỏ và lực quay thấp.