NCA-X1281BN

Hạt cát/ Grit No: 40# –> 120#

Thành phần: Zirconia

Công dụng: Chú trọng về mặt cắt mài mòn cho thép không gỉ, titan và hợp kim loại mài.